زن من میشی؟ + نتیجه اخلاقی
Iran16 چهارشنبه 29 دی 1395

زن من میشی؟ + نتیجه اخلاقی
زن من میشی؟ + نتیجه اخلاقی

من میشی؟ + نتیجه اخلاقی

به :
من پدرم پیره و ۹۲ سالشه و به همین زودی ها میمیره و من پولدار میشم !
زن من میشی ؟؟
دختر : نه !!!
.
.
..
.
..
.
..
.
..
.
.
چند روز بعد پسر فهمید اون دختره شده جدیدش
.
..
.
..
.
..
.
..
.
.
نتیجه اخلاقی : هیچ وقت ایده هاتون رو به یک زن نگید

این مطلب فقط جهت و خنده بود … و قصد جسارت به نبود زن من میشی؟ + نتیجه اخلاقی

yamahdi

اللهم عجل لولیک الفرج

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر صلوات

نظرات و ارسال نظر