ایران16 / اخبار / سقوط زوج عریان از پنجره هنگام عشق بازی عکس

سقوط زوج عریان از پنجره هنگام عشق بازی عکس

تصاویری از پرتاب شدن و کشته شدن یک زوج از پنجره آپارتمان

این زن و شوهره چینی موقع عشقبازی به پنجره قدی آپارتمانشان تکیه داده بودند که از بخت بد این زوج پنجره از جا کنده شده و به کف خیابان پرتاپ میشوند و میمیرند.

پرتاپ شدن زوج عریان از پنجره هنگام عشق بازی عکس

پرتاپ شدن زوج عریان از پنجره هنگام عشق بازی عکس

داغ خفن :   چهره ها در غم مرگ مرتضی پاشایی +عکس
زیباترین بازیگر زن ایرانی

زیباترین بازیگر زن ایرانی از نظر مردم