ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / هارپ چیست؟ سلاح هارپ چگونه کار میکند؟

هارپ چیست؟ سلاح هارپ چگونه کار میکند؟

چیست؟ سلاح چگونه کار میکند؟

 

داغ خفن :   دردناک ترین عکس از زلزله کرمانشاه + عکس
زلزله تهران

جدی شدن خطر زلزله تهران!