ایران16 / اخبار / مجله خبری / سود های میلیاردی حرام در حساب بانکی برخی چهره ها !
سود های میلیاردی حرام

سود های میلیاردی حرام در حساب بانکی برخی چهره ها !

سود های میلیاردی حرام در حساب بانکی برخی چهره ها ! فرهاد اقطار رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی …

سود های میلیاردی حرام در حساب بانکی برخی چهره ها !

فرهاد اقطار رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی با انتقاد از وضعیت فعالیت برخی خیریه ها و عدم نظارت بر آن ها گفت: مردم همیشه با شک و تردید کمک های خود را به برخی از خیریه ها واریز می کنند و مطمئن نیستند که آیا این کمک ها در آنجایی که می خواهند هزینه می شود یا خیر و شاید دلیل اینکه مشارکت های مردمی از دولت به سمت چهره ها رفته، همین عدم اعتماد باشد که باید برگردد.

وی ادامه داد: در تمام دنیا ساختاری تعریف شده که آیا خیریه ها می توانند پول جمع کنند یا خیر، به همین دلیل بهزیستی طبق دستورالعملی که به زودی اعلام می کنند سایتی طراحی کرده که از پایین ترین سطح مراکز غیرانتفاعی و خیریه اگر پولی جمع وری شود، باید در این سامانه اعلام و ثبت شود.

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: سایت ثبت کمک های مردمی «ارمغان» به گونه ای است که کمک های ثبت شده ظرف ۲۴ ساعت به خیر پیامک می شود و به او می گوید که پولش ثبت شده و آن مؤسسه یک ماه فرصت دارد با پول یا کالای جمع آوری شده کمک های انجام شده را به خیّر اطلاع دهد.

وی در پاسخ به اینکه نظارت بر کار های مؤسسات چگونه انجام می شود، گفت: در این سیستم داشبوردی تهیه شده که فعالیت مراکز را به طور دقیق رصد می کند و براساس آن یارانه ای که به این مراکز داده می شود متناسب با کمک های انجام شده پرداخت می شود، بعضا می بینیم مشارکتی که در یک مرکز جذب می شود، ولی بیش از مددجویانی است که در آن مراکز وجود دارند و این شک برانگیز می شود.

درآمد میلیونی برخی خیریه ها ظرف چندشب تبلیغ در تلویزیون

وی گفت: حتی در تبلیغات تلویزیونی مؤسساتی معرفی شده اند که ظرف چند شب درآمد میلیاردی داشته اند که این تخلف است، در حالی که این مرکز گنجایش جذب ۲ میلیارد تومان نداشته است.

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: بنابراین اگر نیاز یک مرکز خیریه با کمک های جمع آوری حل شود، در سیستم جدید مشخص خواهد شد.

وی در مورد موارد تخلف گزارش شده گفت:، چون مراکز شفاف گزارش نمی دادند، نمی توانستیم با آن ها برخورد کنیم و برخورد ما فقط در حد گزارش دهی مردم بوده است.

وی ادامه داد: این تخلفات بر انواع خدمات و کمک های نقدی و کالا وجود داشته است، مثلا مرکزی میزان گوشتی که دریافت کرده بیش از نیازش بوده بنابراین مجبور شدیم آن را به مراکز دیگر یا شیرخوارگاه ها بدهیم. جمع آوری کمک توسط چهره ها تخلف است

وی با بیان اینکه سرکشی و نظارت به همراه اعلام تخلف از سوی مردم انجام شده، در پاسخ به اینکه برخی از چهره ها کمک های جمع آوری شده را هزینه نمی کنند، گفت: این تخلف است، در دنیا چنین چیزی وجود ندارد که یک فرد حقیقی شماره حساب اعلام کند چرا که خزانه داری های کشور های پیشرفته به آن ها اجازه نمی دهند و حساب هایشان را مسدود می کنند و بر آن کمک ها مالیات بسته می شود.

اقطار گفت: ما قدری کم کاری کرده ایم که مردم به ما اعتماد نمی کنند و به چهره ها اعتماد می کنند، بنابراین سعی کرده ایم در دستورالعمل جدید جذب و مشارکت ها بررسی های جدی داشته باشیم. پلمب یکباره خیریه هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تخلف می کنند

وی تصریح کرد: اگر مؤسسه ای کمتر از پانصد میلیون تومان تخلف داشته باشد، کتبا به آن تذکر می دهیم و اگر سه بار تکرار شد، آن مرکز پملب می شود، اما چنانچه تخلفش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد به یکباره مرکز بسته خواهد شد.

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: در سال گذشته تخلفات این چنینی از سوی مؤسسات خیریه به اندازه انگشتان دست بوده و این در حالی است که سرمایه اجتماعی در حال کاهش هستند و آن را در صفحات مجازی می بینیم، از طرفی برخی از چهره ها بدشان نمی آید که از این فضا ها به نفع خود استفاده کنند.

وی گفت: این سؤال مطرح است اگر هنرمندی کمکی را جمع آوری کرده چرا تاکنون در حسابش نگه داشته؟ در زلزله کرمانشاه از همان روز های اولیه که سرکشی کردیم شرایط خوبی وجود نداشت و این پول های جمع آوری شده باید همان روز های اول برای رفع نیاز های اصلی هزینه می شد نه اینکه یک چهره بیاید و بگوید شهرک فرهنگی احداث می کند. فردی که آسیب دیده، خانه ندارد آن وقت برای ده سال دیگرش می خواهند هزینه کنند. دعوت از چهره ها و مقاومت برخی ها در برابر بهزیستی

اقطار گفت: ما به موضوع چهره ها ورود کرده ایم، قبل از عید اکثر چهره ها را دعوت کرده ایم، اما برخی از آن ها مقاومت هایی کرده اند، در حالی که به ما به عنوان یکی از اصلی ترین دستگاه های نظارتی باید پاسخ دهند.

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی گفت: صرفا به این جهت که فردی معروف است و قابل اعتماد عده ای در جامعه قرار دارد کفایت نمی کند که پول جمع آوری کند، اگر اتفاق ناگواری مجددا در کشور افتاد، عملکرد ناقص این چهره ها باعث می شود مردم دیگر به آن ها اعتماد نکنند.

وی ادامه داد: از طرفی وظیفه سیستم بانکی است که شماره حساب این چهره ها را بررسی و به ما اعلام کند که کمک ها در حساب شان باقی مانده، هزینه شده یا خیر.

وی تأکید کرد: چهره ها باید به بهزیستی پاسخگو باشند، یادم می آید خانمی از جامعه چهره اعلام کرده می خواهد با پول های جمع آوری شده، کلنگ زنی مکانی را آغاز کند، اما تاکنون کار جدی از وی دیده نشده است، در واقع برخی ها شوی تبلیغاتی راه می اندازند، پول ها در حساب شان مانده و سود های چندصد میلیاردی حرام به جیب می زنند و به نظر می رسد نظام بانکی باید با آن ها برخورد کرده و حساب شان را مسدود کند. نظارت شهردار و چهار خیر بر کمک های مردمی

رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی در مورد دستورالعمل جذب مشارکت ها گفت: این دستورالعمل مصوب شورای سازمان بهزیستی را گرفته، چرا که بهزیستی برخلاف کمیته امداد که پول را خودش جمع و خودش هزینه می کند، شورایی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، رفاه، امام جمعه استان، نماینده، ولی فقیه، شهردار و چهار خیر باید هر شش ماه یکبار گزارش های مشارکت های بهزیستی را بررسی کنند، بنابراین این دستورالعمل جدید باید در این شورا مصوب شود.

وی گفت: واریز کمک های خاص به بهزیستی و شیرخوارگاه ها را خودمان هزینه می کنیم، اما کمک های عام را به این شورا باید اطلاع دهیم.

 

مهره مار