ایران16 / اخبار / حوادث / تصویری تازه از شکاف 80 متری جاده چالوس که امروز عمیق تر شد + عکس
شکاف 80 متری جاده چالوس

تصویری تازه از شکاف 80 متری جاده چالوس که امروز عمیق تر شد + عکس

تصویری تازه از شکاف 80 متری جاده چالوس که امروز عمیق تر شد + عکس

 شکاف ایجاد شده در جاده کرج به چالوس که روز گذشته به طول ۸۰ متر باز شده بود، هم اکنون عمق بیشتری پیدا کرده است.

 

شکاف 80 متری جاده چالوس

جفت گیری شترمرغ

جفت گیری شترمرغ