ایران16 / اخبار / حوادث / صحنه ی غم انگیز حضور مادر بزرگ و مادر آتنا اصلانی در محل کشف جسد

صحنه ی غم انگیز حضور مادر بزرگ و مادر آتنا اصلانی در محل کشف جسد

اصلانی دختر هفت ساله پارس آبادی از 29 خرداد ماه گم شد و پیکر معصومش در 19 تیر در پارکینگ پیدا شد.

محل کشف جسد آتنا اصلانی

صحنه ی غم انگیز حضور مادر بزرگ و مادر آتنا اصلانی در محل کشف جسد

اصلانی  پنج روز پس از ناپدید شدن آتنا مورد ظن ماموران قرار گرفته و دستگیر شده بود در این مدت از اعتراف به آتنا خوداری می کرد

منبع: آپارات

منبع: آپارات

داغ خفن :   فیلمی از قاتل آتنا جلوی مغازه اش