ایران16 / اخبار / عریان کردن دخترها در جلسه امتحان برای تقلب نکردن

عریان کردن دخترها در جلسه امتحان برای تقلب نکردن

در کشورهای غیر اسلامی انحطاط فرهنگی و اخلاقی به قدری عمیق شده که گاهی شنیدن بدترین و عجیب ترین اخبار حیوان صفتانه و یاعث تعجب نمی شود.نمونه ای از جدیدترین رفتار و حیوانی که این بار در کشور ژاپن رخ داده، اجبار دانش آموزان به حضور کاملا در جلسه امتحان است که به بهانه جلوگیری از تقلب در امتحان صورت گرفت.

عریان کردن دخترها در جلسه امتحان برای تقلب نکردن
شاید بتوان این نتیجه را گرفت که نبود دین که انسان را به رفتارهای غیر اخلاقی می کشاند، انسان را به یک حیوان یا فرد کاملا احمق تبدیل می کند، که نمونه عینی این مسأله را در اینجا مشاهده می کنیم.
داغ خفن :   بازیگرانی که خواننده هم شدند + عکس
جفتگیری حیوانات , فیلم جفتگیری حیوانات,عکس جفتگیری حیوانات, جفتگیری حیوانات فیلم, جفتگیری حیوانات اهلی,نمایش جفتگیری حیوانات

جفتگیری حیوانات، جفتگیری حیوانات اهلی و وحشی