ایران16 / اخبار / حوادث / علی برایم شام خرید و رخت خواب پهن کرد و من …+ عکس

علی برایم شام خرید و رخت خواب پهن کرد و من …+ عکس

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از بامداد بیست و هفتم فروردین 94 به دنبال کشته شدن نگهبان یک …

به گزارش رکنا، رسیدگی به این پرونده از بامداد بیست و هفتم فروردین 94 به دنبال کشته شدن نگهبان یک شرکت به نام علی 50 ساله در شورآباد جاده قم در دستور کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشان می داد نگهبان شرکت قربانی سرقت یک آشنا شده است. جنازه خونین به پزشکی قانونی فرستاده شد و پلیس لیستی از کارگران اخراجی شرکت را به دست آورد. در حالی که تحقیق در این زمینه آغاز شده بود از پلیس چالوس خبر رسید مرد 28ساله ای به نام ابوالفضل برای فروش یک لپ تاپ و کیس کامپیوتر به یک فروشگاه خدمات کامپیوتری رفته بود که صاحب فروشگاه به وی مشکوک شده و پلیس را در جریان قرار داده است. در بررسی ها مشخص شد این مرد یکی از کارگران اخراجی شرکت بوده است.

به این ترتیب ابوالفضل تحت بازجویی قرار گرفت و همان شب به قتل نگهبان شرکت با انگیزه سرقت اعتراف کرد. وی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد .

در آن جلسه ابوالفضل گفت: قبلا به شیره معتاد بودم اما وقتی ازدواج کردم مواد مخدر را کنار گذاشتم. در شرکت راننده لیفتراک بودم ولی چون رابطه خوبی با سایر کارگران نداشتم از شرکت اخراج شدم. من بعد از بیکاری دوباره به اعتیاد رو آوردم. همسرم از این ماجرا ناراحت بود و قصد طلاق داشت. پس از مدتی به عنوان آشپز در یک رستوران مشغول به کار شده بودم اما به خاطر اعتیادم از آنجا هم اخراج شدم و درگیری ام با همسرم بیشتر شد. بی کاری و بی پولی زندگی مان را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود به همین خاطر تصمیم گرفتم بار دیگر به همان شرکت برگردم و با صاحب کارم صحبت کنم.

وی ادامه داد: قبل از رسیدن به شرکت در جاده قم شیشه مصرف کردم. سپس مقابل در شرکت رفتم. می دانستم علی که رابطه خوبی با من داشت نگهبان شب است. او از دیدن من خوشحال شد و مرا به داخل شرکت دعوت کرد و برایم شام خرید. تا ساعت دو نیمه شب با هم صحبت کردیم و او برایم رخت خواب پهن کرد و خودش هم خوابید. قرار بود صبح زود با رییس شرکت صحبت کنم اما نمی دانم چرا میله آهنی را برداشتم و چند ضربه به سر علی زدم. من دست و پای او را با طناب زرد بستم و کیس کامپیوتر و یک لپ تاپ را برداشتم و با آژانس به میدان آزادی رفتم. از آنجا به چالوس رفتم وقصد فروش کیس کامپیوتر و لپ تاپ را داشتم که مرد مغازه دار به من مشکوک شد و پلیس را با خبر کرد.

باور کنید من هیچ دشمنی با علی نداشتم. او مرا مانند پسرش دوست داشتم اما من تحت تاثیر مصرف شیشه او را کشتم. در پایان آن جلسه هیات قضایی وارد شور شد و ابوالفضل را به قصاص ،3سال زندان و 74ضربه شلاق محکوم کرد.

بنا به این گزارش، حکم صادره در شعبه 32دیون عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و مهر تایید خورد.

مهره مار
عکس رامبد جوان در کانادا با نگار جواهریان

اولین مصاحبه و عکس رامبد جوان در کانادا با نگار جواهریان +فیلم