ایران16 / عکس بازیگران / عکس|بازیگر زن ایرانی روی جلد مجله Persian لندن
عکس|بازیگر زن ایرانی روی جلد مجله Persian لندن

عکس|بازیگر زن ایرانی روی جلد مجله Persian لندن

و با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش تصویری از خود را بر جلد مجله Persian چاپ لندن منتشر کرد و خبر از مصاحبه خود با این مجله داد.

داغ خفن :   بازیگر زن معروف مهاجر به جم ، کارتن خواب شد!
عکس های جدید ستاره ها و بازیگران ایرانی در زمستان 97

عکس های جدید ستاره ها و بازیگران ایرانی در زمستان 97