ایران16 / عکس بازیگران / عکس بی حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)
تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)

عکس بی حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)

لبنانی

بازیگر ، ان ماری سلامه بازیگر می باشد ، این بازیگر لبنانی متولد 1990 بوده 28 سال سن دارد. نکته جالب درباره این بازیگر تسلط وی به زبان پارسی است.

 

تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)

آن ماری سلامه بازیگر لبنانی حوالی پاییز

تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)

تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز

تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)

تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه

تیپ بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز (عکس)

آن ماری سلامه در خارج از کشور

داغ خفن :   زمان پخش داستان و عکس بازیگران سریال در حاشیه ۲ مدیری
جنین سقط شده

عکس دردناک از جنین سقط شده در دستشویی دبیرستان دخترانه+ جزییات