الناز شاکردوست در اینستاپستش نوشت:
سِلفــىِ بُرُنـزه گون جهت رفع دلتنگىِ عزیزان ☀️