ایران16 / عکس بازیگران / عکس سحر دولتشاهی درحال گردش در تایلند

عکس سحر دولتشاهی درحال گردش در تایلند

در تایلند

کشورمان با انتشار جدیدی از خودش در تایلند صفحه شخصی اش را بروز کرد.

این برای فعالیت جدید هنری خود به تایلند سفر کرده است.

نوشت:

*****

در حال سلفی گرفتن…

گردش سحر دولتشاهی در تایلند

گردش سحر دولتشاهی در تایلند

منبع: صفحه شخصی سحر دولتشاهی

داغ خفن :   چهره سحر دولتشاهی در 37 سالگی
چهره سحر دولتشاهی در کودکی

چهره سحر دولتشاهی در کودکی