ایران16 / عکس بازیگران / عکس لورفته «سحر قریشی» لب دریا بی حجاب
عکس لورفته «سحر قریشی» لب دریا بی حجاب

عکس لورفته «سحر قریشی» لب دریا بی حجاب

لورفته «»

«سحر قریشی» با انتشار عکس زیر ، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

عکس لورفته «سحر قریشی» لب دریا بی حجاب

«سحر قریشی» با انتشار عکس زیر ، صفحه شخصی خود را به روز کرد.

وی نوشت:

هر چى آرزوى خوب ِ

مال تو

هر چى که خاطره دارى

مال من…

داغ خفن :   کتک خوردن سلطان از همسرش!
نخستین تصویر از رابعه اسکویی در تلویزیون پس از بازگشت از شبکه جم

نخستین تصویر از رابعه اسکویی در تلویزیون پس از بازگشت از شبکه جم