ایران16 / گالری عکس / عکس نوشته عاشقانه باران

عکس نوشته عاشقانه باران

عکس نوشته عاشقانه باران کاش بارانی ببارد قلب‌ها را تر کند بگذرد از هفت بند مـا صدا را تر کند …

عکس نوشته عاشقانه باران

عکس نوشته باران عکس نوشته عاشقانه باران

کاش بارانی ببارد قلب‌ها را تر کند

بگذرد از هفت بند مـا صدا را تر کند

قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه‌ها

رشته رشته مویرگ‌ هاي هوا را تر کند

بشکند درهم طلسم کهنه این باغ را

شاخه‌هاي خشک و بی بار دعا را تر کند

مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت

سرزمین سینه‌ ها تا نا کجا را تر کند

چترهاتان را ببندید اي بـه ساحل مانده‌ها

شاید این باران کـه می‌ بارد شـما را تر کند

 

عکس نوشته عاشقانه باران

عکس نوشته اسم باران + متن های عاشقانه برای هوای بارانی

 

عکس نوشته عاشقانه باران

حکایت باران بی امان اسـت

اینگونه کـه مـن دوستت می‌دارم

شوریده‌ وار و پریشان باریدن

بر خزه‌ ها و خیزاب‌ ها

بـه بی‌ راهه و راه‌ ها تاختن

بی‌ تاب بی‌قرار دریایی جستن

و بـه سنگچین باغ بسته دری سرنهادن

و تـو رابه یاد آوردن

حکایت بارانی بی‌ قرار اسـت

اینگونه کـه مـن دوستت می‌ دارم

 

عکس نوشته عاشقانه باران

سوگند بـه نغمۀ باران بمان بهانۀ مـن

بدون تـو تابش آفتاب کمرنگ اسـت

بـه هر کجا کـه روی هر زمان و هر لحظه

دلم همیشه برای نگاه تـو تنگ اسـت

 

عکس نوشته عاشقانه باران عکس نوشته عاشقانه باران

باز باران

بی ترانه

گریه هاي بی بهانه

می‌خورد بر سقف قلبم

باورت شاید نباشد

خسته اسـت این قلب تنگم

 

عکس نوشته عاشقانه باران

همه ی چیز گاه اگر کمی تیره مي نماید

باز روشن می‌شود زود

تنها فراموش مکن

این حقیقتی اسـت

بارانی باید

تا کـه رنگین کمانی بر آید

و لیمو هایي ترش

تا کـه شربتی گوارا فراهم شود

و گاه روزهایی در زحمت تا کـه از مـا انسانه ایی توانا تر بسازد

خورشید دوباره خواهد درخشید

زود خواهی دید

 

عکس نوشته عاشقانه باران

اي کـه بوی باران شکفته در هوایت

یاد ازآن بهاران کـه شد خزان بـه پایت

شد خزان بـه پایت بهار باور مـن

سایه بان مهرت نمانده بر سر مـن

جز غمت ندارم بحال دل گواهی

*

*

اي کـه نور چشمم دراین شب سیاهی

چشم مـن بـه راهت همیشه تا بیایی

باغ مـن، بهارم، بهشت مـن کجایی

جان مـن کجایی، کجایی، کـه بی تـو دل شکسته ام

سر بـه زانوی غم نهادم بـه گوشه اي نشسته ام

*

*

آتشم بـه جان و خموشم چو نای مانده از نوا

مانده با نگاهی بـه راهی کـه می‌رود بـه ناکجا

اي گل آشنا بی قرارم بیا

وای از این غم جدایی

وای از این غم جدایی

 

عکس نوشته عاشقانه باران

مهره مار
عکس رامبد جوان در کانادا با نگار جواهریان

اولین مصاحبه و عکس رامبد جوان در کانادا با نگار جواهریان +فیلم