به گزارش خبرگزاری برنا، الناز شاکردوست مطرح سینمای با عینک و ظاهر متفاوت در کنسرت سینا حجازی ظاهر شد.

Sina Hejazi (69)