ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج
فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

 

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

فرار بزرگ یک فیل از تمساحی سمج

داغ خفن :   شکار بی رحمانه آهو توسط اژدهای کومودو
پلنگ در کوه‌های ورامین

فیلم/ مشاهده پلنگ در کوه‌های ورامین