فوت سه سرباز وظیفه در قزوین

 عصر امروز در اثر سهل انگاری سرباز وظیفه از منطقه نظامی ابیک قزوین و نیز تیر اندازی ناگهانی سه نفر از سربازان وظیفه فوت کردند و پنج نفر نیز  مجروح شدند .

اقدامات فوری درمانی برای بهبود حال مجروحین در دست اجراست .

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.