ایران16 / اخبار / حوادث / فیلمی از لحظه وقوع زلزله 6.2 ریشتری در هجدک کرمان
فیلمی از لحظه وقوع زلزله 6.2 ریشتری در هجدک کرمان

فیلمی از لحظه وقوع زلزله 6.2 ریشتری در هجدک کرمان

فیلمی از لحظه وقوع 6.2 ریشتری در هجدک کرمان

 

داغ خفن :   جدی شدن خطر زلزله تهران!
زلزله تهران

جدی شدن خطر زلزله تهران!