ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فیلمی عجیب از ماری که خودش را می خورد!

فیلمی عجیب از ماری که خودش را می خورد!

مهره مار
شکار بز کوهی توسط عقاب طلایی

جفت گیری عقاب و نحوه تولیدمثل عقابها را در آپارات ببینید