ایران16 / اخبار / حوادث / فیلم دلخراش زخمی و مجروحان و شهدای حمله تروریستی اهواز +۱۸
خرید-مهره-مار-اصل
فیلم دلخراش زخمی و مجروحان و شهدای حمله تروریستی اهواز +۱۸

فیلم دلخراش زخمی و مجروحان و شهدای حمله تروریستی اهواز +۱۸

فیلم دلخراش زخمی و مجروحان و شهدای اهواز +۱۸

ویدیوی دلخراش از زخمی ها مجروحان و شهدای حمله تروریستی گروهک الاحوازی به در اهواز فیلم حاوی تصاویر دلخراش می باشد (+۱۸)
حتما بخوانید :   این کشور بزدل از عاملان حمله تروریستی اهواز حمایت کرد