ایران16 / اخبار / حوادث / صحنه دلخراش غرق شدن دو کودک در مقابل چشمان پدر در سیل امروز

صحنه دلخراش غرق شدن دو کودک در مقابل چشمان پدر در سیل امروز

فیلم غرق شدن دلخراش دو کودک در شیراز

🏴 صحنه دلخراش غرق شدن دو کودک در مقابل چشمان پدر در سیل امروز

 

داغ خفن :   عکس پروفایل تسلیت برای سیل شیراز و شمال