ایران16 / اخبار / حوادث / فیلم فروریختن ساختمان پلاسکو در پی حریق گسترده
فیلم فروریختن ساختمان پلاسکو , آتش سوزی پلاسکو ,فروریختن پلاسکو ,آتش پلاسکو ,تصاویر آتش سوزی پلاسکو ,لحظه فرو ریختن پلاسکو ,pelasko

فیلم فروریختن ساختمان پلاسکو در پی حریق گسترده

بازتاب فرو ریختن در رسانه های جهان

حادثه در تهران بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت.

حادثه فروریختن در تهران بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت.

بازتاب حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در رسانه های جهان
بازتاب حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در رسانه های جهان
ایران
ایران
ایران
ایران

ایران

ایران
ایران

ایران

ایران

ایران

ایران
ایران
داغ خفن :   اسامی برخی از مصدومان حادثه ریزش پلاسکو

داغی که پلاسکو نه گریه آتش نشانان به روح و روان شهر گذاشت