ایران16 / اخبار / حوادث / فیلم وحشتناک از داخل خودرو یک خانواده گرفتار در سیل شیراز

فیلم وحشتناک از داخل خودرو یک خانواده گرفتار در سیل شیراز

فیلم وحشتناک از داخل خودرو یک خانواده گرفتار در سیل شیراز

سیل مرگباری که روز گذشته و روز قبل از آن در شیراز آمد کام بسیاری از مسافران نوروزی را تلخ کرد. فیلم منتشر شده هم روز گذشته توسط خانواده ای که از چالوس برای تعطیلات نوروزی به شیراز سفر کرده بودند گرفته شده است.

این خانواده چالوسی که از شدت سیل وحشت کرده بودند و در داخل خودروی خود محبوس شده بودند و خودرو در سیل شناور بود در نهایت سرنشین جلو شیشه خودرو را می شکند و خود را بیرون می کشد و دیگران را نجات می دهد.

مهره مار
جسد یک زن رها شده در جاده بوشهر

جسد یک زن رها شده در جاده بوشهر نفس کشید ! / پیکر او در نزدیکی جسد یک زن دیگر پیدا شده بود