ایران16 / اخبار / حوادث / قتل معلم قمی جوان با سلاح گرم در چهارراه گلزار قم
خرید-مهره-مار-اصل
قتل معلم جوان در شهر قم با سلاح گرم

قتل معلم قمی جوان با سلاح گرم در چهارراه گلزار قم

جوان با اسلحه گرم

🚨قتل یک معلم جوان داخل شهر قم با سلاح گرم

چهارراه گلزار با شلیک چند گلوله درون خودرو شخصی به قتل رسیده است و پلیس قم پیگیر پرونده قتل شده است

یک خانواده از منطقه نیروگاه قم داغدار شده است …

قتل معلم جوان در شهر قم با سلاح گرم

حتما بخوانید :   شلیک مرگبار به معلم قمی و قتل معلم قمی
شلیک مرگبار به معلم قمی

شلیک مرگبار به معلم قمی و قتل معلم قمی