ایران16 / اخبار / حوادث / قتل معلم قمی جوان با سلاح گرم در چهارراه گلزار قم
قتل معلم جوان در شهر قم با سلاح گرم

قتل معلم قمی جوان با سلاح گرم در چهارراه گلزار قم

جوان با اسلحه گرم

🚨قتل یک معلم جوان داخل شهر قم با سلاح گرم

چهارراه گلزار با شلیک چند گلوله درون خودرو شخصی به قتل رسیده است و پلیس قم پیگیر پرونده قتل شده است

یک خانواده از منطقه نیروگاه قم داغدار شده است …

قتل معلم جوان در شهر قم با سلاح گرم

داغ خفن :   شلیک مرگبار به معلم قمی و قتل معلم قمی