ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / قدرت نظامی ایران افزایش یافت (عکس)

قدرت نظامی ایران افزایش یافت (عکس)

افزایش قدرت نظامی ایران در تازه‌ترین رده‌بندی گلوبال فایر پاور درسال 2019؛ ایران با 7 پله صعود نسبت بـه سال …

افزایش قدرت نظامی ایران

در تازه‌ترین رده‌بندی گلوبال فایر پاور درسال 2019؛ ایران با 7 پله صعود نسبت بـه سال 2017 چهاردهمین ارتش پرقدرت جهان را دارد !

 

جالبه بدونید دراین رده‌بندی بر اساس 50 فاکتور، اسرائیل 16ام و عربستان 25ام اسـت!

 

این درحالی اسـت کـه بودجه نظامی سالیانه عربستان 70 میلیارد دلار، اسرائیل 20 میلیارد دلار و ایران 6 میلیارد دلار اسـت و ایران 33مین کشور جهان از لحاظ میزان بودجه نظامیست، امریکا با بودجه 716 میلیارد دلاری و چین با 224 میلیارد دلار و عربستان با 70 میلیارد دلار، بـه ترتیب رتبه اول تا سوم بیشترین بودجه نظامی را در اختیار دارند.

مهره مار
شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!

شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!