ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / كليپ نادر و كمياب از جفتگيري كلاغ!!!
جفتگيري كلاغ

كليپ نادر و كمياب از جفتگيري كلاغ!!!

كلاغ

كليپ نادر و كمياب از جفتگيري كلاغ!!!

 

 

داغ خفن :   جفت گيري حيوانات وحشی
جفتگيري مرغ

جفتگيري مرغ – رفتار های جفت گیری مرغ – آپارات