ایران16 / اخبار / حوادث / نگار 17 ساله با لباس های زننده به لانه فساد می رفت !
نگار 17 ساله با لباس های زننده به لانه فساد می رفت !

نگار 17 ساله با لباس های زننده به لانه فساد می رفت !

نگار 17 ساله با لباس های زننده به لانه فساد می رفت ! زن میانسالی که با آشفتگی از شرایط …

نگار 17 ساله با به می رفت !

زن میانسالی که با آشفتگی از شرایط اسفبار و آینده تباه دخترش سخن می گفت.

سال ها قبل وقتی با «مجید» ازدواج کردم تصمیم گرفتیم تا چند سال صاحب فرزند نشویم. هدف ما از این تصمیم آن بود که ابتدا از نظر مالی و امکانات رفاهی بی نیاز شویم تا فرزندانمان در رفاه و آسایش زندگی کنند! آن قدر غرق در کار و تلاش و فراهم کردن امکانات زندگی شده بودیم که فرزنددار شدن را از یاد برده بودیم. زمانی به فکر این موضوع افتادم که دیگر دیر شده بود و نمی توانستم به راحتی باردار شوم. از آن روز به بعد به پزشکان مختلف مراجعه و انواع داروها را استفاده کردم تا این که خداوند «نگار» را به ما عنایت کرد. از همان روزهای اول تولد نگار من و مجید تصمیم گرفتیم همه نوع امکانات را برایش فراهم کنیم تا هیچ کمبودی در زندگی احساس نکند.نگار هر روز بزرگ تر می شد اما من و پدرش بزرگ شدن او را نمی دیدیم و تنها پول در اختیارش می گذاشتیم تا هرچه دوست دارد برای خودش فراهم کند به رفت و آمدهای او هم کاری نداشتیم چرا که احساس می کردیم او هنوز یک دختر کوچک است و به نصیحت و راهنمایی نیاز ندارد. نگار 17 ساله بود اما در چشم ما دختری خردسال جلوه می کرد تا این که عصر دیروز وقتی از او پرسیدم کجا می روی؟ مانند همیشه فریاد زد شما اگر به فکر من بودید مرا تنها نمی گذاشتید حالا هم به خانه دوستم می روم! من هم طبق معمول مخالفتی نکردم تا این که فهمیدم که نگار در یک لانه فساد در حال مصرف موادمخدر دستگیر شده است. وقتی به کلانتری آمدم نمی توانستم باور کنم که او نگار نازدانه من است چرا که از لباس های زننده ای که به تن داشت خجالت می کشیدم و از دیدن آرایش غلیظ او شرم می کردم…

 

مهره مار