ایران16 / عکس بازیگران / لحظات ترسناک حمله خرس قطبی هزار کیلویی به مستندساز

لحظات ترسناک حمله خرس قطبی هزار کیلویی به مستندساز

لحظات ترسناک حمله خرس قطبی هزار کیلویی به مستندساز
لحظه ای هراسناک که فیلمبردار با خرس قطبی 1000 کیلویی که به دنبال وعده غذایی خود است چشم در چشم می شود. شکارچی با قد 2.5 متر مکررا به محل اقامت او یورش می برد. .

داغ خفن :   ترسناکترین حمله حیوانات وحشی
شکار لحظه از شکار حیوانات وحشی

شکار لحظه از شکار حیوانات وحشی