ایران16 / اخبار / حوادث / لحظه ای از زلزله شب گذشته تهران
لحظه ای از زلزله شب گذشته تهران

لحظه ای از زلزله شب گذشته تهران

لحظه ای از شب گذشته تهران

 

داغ خفن :   دلایل اصلی زلزله های اخیر ایران
زلزله تهران

جدی شدن خطر زلزله تهران!