ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / مارگیری باورنکردنی این دو تا بچه

مارگیری باورنکردنی این دو تا بچه

مهره مار
شکار بز کوهی توسط عقاب طلایی

جفت گیری عقاب و نحوه تولیدمثل عقابها را در آپارات ببینید