ایران16 / سینما / ماشین عجیب و خفن عمو پورنگ +تصویر

ماشین عجیب و خفن عمو پورنگ +تصویر

ماشین عجیب و عمو پورنگ! +تصویر

مجموعه : و مطالب عجیب و غریب
ماشین عجیب و غریب عمو پورنگ! (تصویری)

با تولید و وجود ماشین های لوکس داشتن ماشین این محبوب و یک کم عجیب است!

نکته جالب این عکس نوع ماشین عمو پورنگ است . بسیاری از ها سوار ماشینهای گران و لوکس می شوند اما عمو پورنگ بنز کلاسیک را به همه ماشینهای گران ترجیح داده است .

ماشین عجیب و غریب عمو پورنگ! (تصویری)

منبع: sefidak.com

داغ خفن :   کودکی بسیار عجیب که هم دختر است و هم پسر !!!
نخستین تصویر از رابعه اسکویی در تلویزیون پس از بازگشت از شبکه جم

نخستین تصویر از رابعه اسکویی در تلویزیون پس از بازگشت از شبکه جم