محمد علیزاده در مزرعه موز+عکس

 محمد علیزاده در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

بفرمایین موز

Capture1