گروه سیاسی-  امام خامنه ای آب پاکی را بر روی دستان طرفداران مذاکره با آمریکا ریخت، برخی ها در کشور با القای نا امیدی این موضوع را مطرح می کنند که مشکلات اقتصادی زیادی داریم و برای حل آن باید با آمریکا مذاکره کنیم، تحلیلی غلط که حتی تجربه برجام نشان داد دلخوشی به مذاکره با آمریکا کاری عبث و بیهوده است زیرا هیچ سودی برای ملت ندارد.
حسن بیکی نماینده مجلس در این خصوص می گوید: تاریخ نشان می دهد آمریکایی ها همواره سیاست چماق و هویج را در مذاکرات دنبال می کنند و زمانی که کشوری مثل ایران در برابر زیاده خواهی آمریکایی ها می ایستد، تلاش می کنند از طرق مختلف به آنها هویج نشان دهند و در این راستا منافع خود را تأمین کنند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت جمهوری اسلامی پیش از برجام اشاره و بیان کرد: متأسفانه تا پیش از برجام اقدامات بیجای برخی دولت ها و اجماع آنها باعث شده بود ذیل فصل 8 شورای امنیت قرار گرفته و تمامی کشورها ما را تحریم کنند اما بعد از برجام هم در سطح بین المللی ایران را به درستی نشان دادیم و هم توانستیم چهره پلید آمریکا را به دنیا معرفی کنیم.
وی افزود: امروز جمهوری اسلامی به عنوان کشوری است که به عهد و وفای خود پایبند است اما آمریکایی ها عهدشکن هستند و تلاش بر این دارند که با قلدرمآبی اهداف خود را پیش ببرند.
ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز درباره سخنان رهبر انقلاب اظهار داشت: اینکه دشمن می گوید پشت میز مذاکره بنشینیم بیشتر باعث می شود از توان داخلی غافل شده و همواره با ورود به یک دور تسلسل باطل که پشت میز مذاکره نشستن و عمل نکردن طرف مقابل به تعهداست است، مسائل داخلی مغفول بماند.
وی افزود: با فرمایشات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و دولت وی، مجلس، دستگاه های کشور و حتی کارشناسان متوجه شدند که به هیچ عنوان به مذاکره نیاز نیست و جنگ هم نخواهد شد پس جای نگرانی ندارد و باید مشکلات داخلی حل شود.
یوسفیان ملا عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دلیل نداشتن امکان حمله، اقدام به مطرح کردن موضوع مذاکره کرده اند، ادامه داد: این مهم در حالیست که هم اکنون کشورمان در حال پرداخت خسارت خروج یکجانبه آمریکا از برجام است. بنابراین وقتی هزینه موضوعی مانند مذاکرات برجام را پرداخت کرده ایم دیگر موضوع مذاکره نباید مطرح شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه ایالات متحده هیچ گاه از اهدافش مانند تسلیم شدن ایران کوتاه نمی آید لذا مسئله مذاکره هدف اصلی آنها نیست، اظهار کرد: باید یادآور شد شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای دنیا همه اعتقاد دارند که ایران در برجام متعهد بوده است از این رو اگر واقعا ایالات متحده بدنبال مذاکره است باید در توافقنامه بی می ماند.
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست، گفت: آمریکایی ها برای مذاکره ابتدا باید خسارات وارده به کشورمان را جبران کنند و در آن زمان شاید بتوانند این امر را مطرح کنند لذا پذیرش آن از سوی کشورمان نیز مشخص نخواهد بود.
عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون زمان هزینه دادن آمریکایی ها فرارسیده است، خاطرنشان کرد: اگر آمریکایی ها خطا کنند حتما با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.