ایران16 / گالری عکس / مرحوم هادی نوروزی کنار فرزندانش +عکس

مرحوم هادی نوروزی کنار فرزندانش +عکس

مرحوم هادی کنار فرزندانش +

هادی نوروزی کاپیتان تیم به دلیل سکته قلبی در ساعت 4 صبح امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما متاسفانه این بازیکن جان خود را از دست داد.
فوت هادی نوروزی مرگ هادی نوروزی درگذشت هادی نوروزی پرسپولیس
داغ خفن :   کاپیتان پرسپولیس پیش از سفر ابدی چه گفت؟