ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / مردی که خوراک تمساح شد! | تمساح مقابل انسان

مردی که خوراک تمساح شد! | تمساح مقابل انسان

یکی از خطرناک ترین شکارچیان محیط زیست، تمساح است و این حیوان، انسان های زیادی را شکار کرده است.این خزنده آرواره های بسیار قدرتمندی دارد و اگر طعمه خود را بگیرد دیگر رهایی تقریبا غیر ممکن است.

مهره مار
حمله حیوانات وحشی

حمله حیوانات وحشی – ( تمساح,شیر,فیل,ببر ) حوادث وحشتناک