ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی
مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی

مرگ دردآور کرگدن بر اثر گزش مار سمی

 

دردآور بر اثر گزش

 

گابون دارای سری بزرگ و سه گوش با گردنی باریک حدودا یک سوم سر ، دارای دو شاخک در جلوی سر خود و چشمانی بزرگ ، با دید بالا و بدنی پوشیده از فلسهای کرم ، مشکی و زرد رنگ ، ظاهری متفاوت با های دیگر جزو یکی از زیباترین و خطرناکترین های جهان می باشد.

 

داغ خفن :   یوزپلنگ مقابل کرگدن