ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / مستند حیوانات نبرد سنجاب و مار
مستند حیوانات نبرد سنجاب و مار

مستند حیوانات نبرد سنجاب و مار

مستند حیوانات نبرد

جنگ و نبرد فوق العاده دیدنی و عجیب بین سنجاب و مار آپارات – مبارزه مار و سنجاب،مار ،سنجاب

 

داغ خفن :   جنگ مورچه ها با گاو با پاشیدن بزاق اسیدی به صورت گاو

جنگ سگ سرابی در مشهد