ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد تماشایی اسب های وحشی موستانگ در بیابان های آمریکا
اسب های وحشی

نبرد تماشایی اسب های وحشی موستانگ در بیابان های آمریکا

اسب های

موستانگ نام نژادی از اسب هایی است که در غرب آمریکای شمالی در دشت های وسیع در گله هایی بزرگ زندگی می کنند.

 

داغ خفن :   بهترین شکارهای سلطان جنگل شیر
جنگ دیدنی سگ مقابل شیر

جنگ دیدنی سگ مقابل شیر