ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری در حیات وحش
نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری در حیات وحش

نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری در حیات وحش

نبرد نر در فصل جفت گیری در

داغ خفن :   همش میگن شیر سلطان جنگله!!خودتون ببینید:نبرد شیر و کرکس

عکس/ شیرجه خرس روی طعمه!