ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری

نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری

مهره مار
شکار بز کوهی توسط عقاب طلایی

جفت گیری عقاب و نحوه تولیدمثل عقابها را در آپارات ببینید