ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد خونین دو سگ وحشی
سگ وحشی

نبرد خونین دو سگ وحشی

دو

داغ خفن :   ترسناکترین حمله حیوانات وحشی
پلنگ مشکی بسیار نادر پس از صد سال روئیت شد! + عکس

پلنگ مشکی بسیار نادر پس از صد سال روئیت شد! + عکس