ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد مرگبار مار آناکوندا و پلنگ حیات وحش – حیوانات وحشی (شیر و گاومیش و کفتار)
مار آناکوندا

نبرد مرگبار مار آناکوندا و پلنگ حیات وحش – حیوانات وحشی (شیر و گاومیش و کفتار)

 

نبرد مرگبار و پلنگ ( و گاومیش و کفتار)

داغ خفن :   10 تا از برترین نبردهای حیوانات غول پیکر در حیات وحش
جنگ دیدنی سگ مقابل شیر

جنگ دیدنی سگ مقابل شیر