ایران16 / گالری عکس / نمایی زیبا از گنبد حرم حضرت علی(ع)

نمایی زیبا از گنبد حرم حضرت علی(ع)

نمایی زیبا از گنبد جدید حرم حضرت علی(علیه السلام)