ایران16 / عکس بازیگران / همسر محسن افشانی, ریش هایش را تراشید! عکس
همسر محسن افشانی, ریش هایش را تراشید! عکس

همسر محسن افشانی, ریش هایش را تراشید! عکس

بازیگر 29 ساله کشورمان عکسی از چهره جدید خود بدون ریش و سبیل, منتشر کرد

چهره جدید محسن افشانی بدون ریش

محسن افشانی بازیگر کشورمان جدیدی از خودش را منتشر کرد.

این بازیگر 29 ساله که چند سالی بود ریش داشت, روز گذشته همسرش ریش هایش را تراشید.

محسن افشانی نوشت:

*****

بدون ریش

برگشتم به تنظیمات کارخانه

چه عجیب شدم

محسن افشانی در کنار همسرش

محسن افشانی در کنار همسرش

منبع: صفحه شخصی محسن افشانی

داغ خفن :   عکس های منتشر شده از مراسم عروسی محسن افشانی

عکس لخت محسن افشانی و دوستانش !!