ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / واکنش گربه وحشی به سگ در باغ وحش
واکنش گربه وحشی به سگ در باغ وحش

واکنش گربه وحشی به سگ در باغ وحش

واکنش به در باغ وحش

 

داغ خفن :   وحشتناک ترین کتک کاری و آزار اذیت با سگ زبان بسته
1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس

1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس