ایران16 / سینما / اخبار فرهنگی و هنری / پاسخ سحر قریشی به مهناز افشار به داغ کردن کلمه منقلب ; از حضور من در سینما میترسد !

پاسخ سحر قریشی به مهناز افشار به داغ کردن کلمه منقلب ; از حضور من در سینما میترسد !

سحر قریشی ; دیدن مهناز افشار از نزدیک برایم آرزو بود, اما الان از حضور من در سینما می ترسد !

با بردن ابروی من خرابکاری های خودش و خانواده اش را پنهان میکنه …

مهره مار
سحر قریشی حکم جلب بازیگرمرد را گرفت: بیشتر با آبروی من بازی شد تا بهرام رادان!

سحر قریشی حکم جلب بازیگرمرد را گرفت: بیشتر با آبروی من بازی شد تا بهرام رادان!