ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / کشتن گرگ توسط سگ ها

کشتن گرگ توسط سگ ها

کشتن و پاره کردن توسط های روستا

 

داغ خفن :   نبرد سگ جنگی سرابی و سگ جنگی کانگال کوردی
1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس

1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس