ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / کشتن گرگ توسط سگ ها

کشتن گرگ توسط سگ ها

کشتن و پاره کردن گرگ توسط های روستا

 

داغ خفن :   خشن ترین و بلندترین پارس کردن سگ ها- 10 نژادی که بیشترین صدای پارس کردن را دارند
مرگ دلخراش سگ

مرگ دلخراش سگ بیچاره