ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب
کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب

کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب

کلیپ آموزشی کشش و اسب در مزرعه پرورش اسب

کلیپ آموزشی کشش و

شما در اینجا کلیپی از نحوه جفت گیری اسب ها در مزرعه را مشاهده می کنید فیلم اسب ها در مناطق تحت پرورش اسب

 

داغ خفن :   چهل کلیپ خنده دار جفت گیری حیوانات
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان