ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب

کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب

کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب شما در …

کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب در مزرعه پرورش اسب

کلیپ آموزشی کشش و جفت گیری اسب

شما در اینجا کلیپی از نحوه جفت گیری اسب ها در مزرعه را مشاهده می کنید فیلم جفتگیری اسب ها در مناطق تحت پرورش اسب

 

مهره مار
جفت گیری پلنگ

جفت گیری پلنگ ها در حیات وحش و جنگل های آمازون