ایران16 / اخبار / سیاسی / کنایه جالب رشیدپور به سه برابر شدن عوارض خروج از کشور!
کنایه جالب رشیدپور به سه برابر شدن عوارض خروج از کشور!

کنایه جالب رشیدپور به سه برابر شدن عوارض خروج از کشور!

دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره، خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد…
داغ خفن :   پاسخ سردار سلیمانی به مدح‌گویی رضا رشیدپور