ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم
گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

های گرسنه در شهرک مهدیه قم

گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

🔴اتفاقی عجیب در قم😱

🔸فیلم حضور گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

 

داغ خفن :   قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707
کارشناس‌ها هشدار دادند: گرگ‌ها در کمین زنان و دختران

التماس کردم دامنم آلود نشود اما گرگ شیطان صفت در بیابان مرا تسلیم خود کرد+عکس